Stichting Hulp in Nood Hapert.

Stichting Hulp in Nood Hapert

Doel van de Stichting "Hulp in Nood Hapert."

De stichting stelt zich als doel om ingezetenen van Hapert, die financieel of anderzins in nood verkeren, oftewel hulp behoeven, financieel danwel anderzins hulp te verlenen, een en ander in de meest ruime zin des woords.

Doelgroep:

Gehandicapten, ouderen, minderbedeelden en zieken.

Financiele middelen door:

1 Donateursgelden.
2 Loterij.
3 Enveloppenverkoop tijdens koningsdag en kermis.

Door:

7 bestuursleden en 22 vrijwilligers.

kuuskesrijder hapert.jpg

Kuuskesrijder Hapert

molenhapert.jpg

Molen Hapert

-->

© 2011 Mijn-eigen-website.nl